JANUAR 2018 | To konversasjonskurs for å bruke dine kunnskaper og utvide ditt ordforråd

Om noen dager er det JUL! Vi synes det vil være en veldig god mulighet til å unne seg selv et franskkurs. Det kan også være en fin julegave til dine nærmeste. Sjekk vårt januar-tilbud!

Du har tatt flere kurs som dekker hele nivå A2 og kanskje en god del av nivå B1. Du har samlet opp mange nye ord og grammatikkregler, men har ikke fått ordentlig tid til å ta det i bruk. Dette er helt vanlig. Man blir raskere i stand til å forstå mer enn en kan snakke på et fremmedspråk. Det er ikke noe å bekymre seg over! Våre konversasjonskurs er godt egnet for å gjøre noe med dette. 


KONVERSASJON A2 | passer for deg som først trenger å bli tryggere. I dette kurset jobber vi fremdeles med å finne flyt. Vi vil også hjelpe deg med å beherske situasjoner som kan oppleves som ubehagelige fordi du ikke finner de rette ordene. Det er lurt å trene denne kompetansen. Vi jobber med dokumenter spesielt laget for undervisning og tilpasset til nivå.

Mer info


KONVERSASJON B1 | passer for deg som kan konversere og kan håndtere mange ulike daglige situasjoner. Du er mer frustrert av å ikke ha tilstrekkelig med ordforåd enn at du ikke er trygg nok på å snakke. Ditt mål er å kunne uttrykke deg bedre og klarere. Vi jobber med undervisningsmateriell som dekker flere tema og situasjoner.

Mer info